Witamy na stronie Akademii sportu Arkadiusza Onyszko

Najbliższe wydarzenie – IV Turniej Mikołajkowy

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Obóz letni ’19 Żelistrzewo

Obóz letni ’19 Żelistrzewo

W lipcu odbył się letni obóz piłkarski dla dzieci z Akademii Onyszko. Poza intensywnym treningami oraz sparingami, dzieci miały okazję zobaczyć Zamek Jana III Sobieskiego w Rzucewie, popłynąć w morski rejs statkiem pirackim oraz doświadczyć wiele innych ciekawych...

Wyjazd na trening Reprezentacji Polski. 10.10.2016

Wyjazd na trening Reprezentacji Polski. 10.10.2016

Takie wydarzenia tylko w "Akademii Sportu Arkadiusz Onyszko"!Przygotowaliśmy krótki film z wyjazdu na trening naszej wspaniałej Reprezentacji Narodowej, przed meczem z Armenią. Atrakcje przygotowujemy specjalnie dla dzieci zapisanych do Akademii. Po treningu dzieci...

I-szy Turniej Mikołajkowy Akademii Onyszko 20.12.2016

I-szy Turniej Mikołajkowy Akademii Onyszko 20.12.2016

Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz rodzicom, za udział w "I Mikołajkowym Turnieju Akademii Sportu A. Onyszko ".Prezentujemy Wam wspaniały film, który pokazuje jakich mamy wspaniałych Zawodników oraz Trenerów w Teamie Akademii. Jesteśmy dumni!

Nabory do Akademii Onyszko w Łęcznej

Nabory do Akademii Onyszko w Łęcznej

Przedstawiamy Wam film z treningu promocyjnego w Łęcznej. Jest nam ogromnie miło, że wszystkie dzieci tak wspaniale trenowały. Zainteresowanych treningami w Lublinie lub w Łęcznej zapraszamy do kontaktu tel. 532997665

Wyjazd na trening Reprezentacji Polski 13.10.2015

Wyjazd na trening Reprezentacji Polski 13.10.2015

Koniecznie zobaczcie krótki film z wyjazdu na Stadion Narodowy ! Nasi podopieczni wraz z rodzicami mieli wyjątkową okazję zobaczyć, jak wyglądał trening drużyny Reprezentacji Polski przed historycznym meczem z Irlandią. Dzięki zwycięstwu 2-1 awansowaliśmy do...

Arkadiusz Onyszko

Srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, którego droga do profesjonalnej piłki prowadziła przez wszystkie reprezentacje juniorskie. W pierwszej drużynie narodowej wystąpił dwa razy. Jeden z najlepszych Polaków, jacy grali w lidze duńskiej, w której spędził aż 11 lat. Jako piłkarz OB Odense zdobył wicemistrzostwo kraju, dwukrotnie triumfował w Pucharze Danii, występował w Pucharze UEFA. O tym, jak bardzo był tam ceniony świadczy fakt, że został uznany najlepszym bramkarzem ligi duńskiej. Ogromne doświadczenie, które nabywał głównie za granicą, przekłada dziś na pracę z bramkarzami w lidze polskiej. Pracował z golkiperami w ekstraklasowym ŁKS Łódź, drugoligowym Motorze Lublin, od lata 2013 roku szkoli bramkarzy Górnika Łęczna – pod jego okiem Sergiusz Prusak stał się jednym z najlepszych bramkarzy ekstraklasy. Znakomicie potrafi też dotrzeć do młodzieży, co udowodnił jako trener bramkarzy w reprezentacjach do lat 18 i 19. Ukończył kurs trenerski UEFA A, dziś swoją wiedzę pragnie przekazać również początkującym piłkarzom. Jego doświadczenie i komunikatywność są gwarancją, że oddają Państwo swoje dzieci w fachowe ręce.

o akademii

Akademia Sportu Arkadiusza Onyszko stworzona została dla chłopców i dziewczynek od 2 roku życia. Chcemy zachęcić naszych młodych adeptów do aktywnego spędzania wolnego czasu i zarazić ich miłością do piłki nożnej.

Wykfalifikowana kadra trenerska, gotowa jest pomóc młodym piłkarzom nauczyć się podstaw futbolu oraz dalej doskonalić swoje umiejętności. W Akademii chcemy kształtować charaktery naszych młodych podopiecznych, poprzez treningi zapewnić im rozwój, ale również dobrą zabawę. Ważnym elementem szkolenia jest przekazanie wartości charakterystycznych dla prawdziwego sportowca – szacunku dla rywala i zasad fair play.

Założycielem akademii jest Arkadiusz Onyszko, rodowity lublinianin, który po zakończeniu kariery sportowej powrócił do Lublina, aby szkolić zarówno zawodowych piłkarzy z lokalnych drużyn jak też przyszłe nadzieje polskiej piłki. Przywiązanie Arkadiusza do rodzinnego miasta, zapewnia naszym zawodnikom stały kontakt i treningi z założycielem Akademii.

OFERTA

Treningi pod okiem ARKADIUSZA ONYSZKO – Wicemistrza Olimpijskiego

Treningi na atrakcyjnych obiektach

CAŁOROCZNE zajęcia dla dziewczynek i chłopców w wieku 3-12 lat

INNOWACYJNY PLAN TRENINGOWY oparty na zachodnich wzorcach

Najlepsza kadra trenerów z uprawnieniami UEFA

Obozy sportowe 

Współpraca

Strefa rodzica

Do pobrania:

Oświadczenia – pobierz tutaj

Rodo – pobierz tutaj

Deklaracja – pobierz tutaj

Rezygnacja – pobierz tutaj

Regulamin „Akademii Sportu Arkadiusz Onyszko”

§ 1.

Ilekroć w Regulaminie mówi się o:
a) Akademia – rozumie się przez to Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Arkadiusza Onyszko z siedzibą w Lublinie.
b) Rodzic – rozumie się przez to rodziców i/lub opiekunów prawnych.
c) Zawodnik – rozumie się przez to dzieci obu płci, w wieku od 3 do 12 lat, mające rozpocząć treningi lub trenujące w Akademii.
d) Trener – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Akademię do prowadzenia zajęć z zawodnikami.
e) Osoba odpowiedzialna za prowadzenie Akademii – rozumie się przez to osoby pełniące funkcje zarządcze w Akademii.
f) Zajęcia – rozumie się przez to wszelkie zajęcia organizowane przez Akademie, obejmujące przede wszystkim treningi piłkarskie, treningi ogólnorozwojowe, mecze, sparingi i turnieje.
g) Obiekt sportowy – rozumie się przez to obiekty wykorzystywane przez Akademię do prowadzenia zajęć.
h) Strona internetowa Akademii – rozumie się przez to witrynę internetową Akademii znajdującą się pod adresem WWW.

Czytaj więcej

§ 2

1. Zajęcia w akademii mają charakter zajęć pozalekcyjnych i dobrowolnych.
2. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji
członkowskiej przez rodzica oraz podpisaniu przez niego niniejszego Regulaminu.
3. Zawodnik deklarujący uczestnictwo w zajęciach obowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Każdy zawodnik winien dbać o koleżeńską atmosferę na zajęciach, a wszelkie problemy zgłaszać osobiście trenerowi.
5. Każdego zawodnika obowiązuje punktualność, obowiązkowość, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach.
6. Każdego zawodnika obowiązuje szacunek względem trenerów i pracowników Akademii oraz osób pracujących na obiekcie sportowym, na którym odbywają się zajęcia.

§3.

1. W zajęciach mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie lub podpisaną deklarację rodzica, że stan zdrowia zawodnika pozwala na udział w zajęciach.
2. W Przypadku złożenia przez rodzica oświadczenia o stanie zdrowia zawodnika, Akademia nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu spowodowane chorobami zawodnika.
3. Zawodnik Akademii zobowiązuje się:
a. godnie reprezentować Akademię w trakcie zajęć, jak i w życiu codziennym;
b. przed, w trakcie oraz po zajęciach pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu;
c. być sumiennym oraz dbać o dobrą atmosferę;
d. sumiennie wykonywać polecenia trenera;
e. niezwłocznie zgłaszać trenerowi wszelkie dolegliwości zdrowotne;
f. dbać o sprzęt Akademii;
g. zwracać sprzęt Akademii po zakończeniu zajęć.
4. Zawodnicy Akademii powinni poszerzać swoją wiedzę szkolną, uzyskiwać dobre wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania. Trener ma prawo prosić zawodnika o przedstawienie bieżących wyników szkolnych w celu ich weryfikacji. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce lub w przypadku problemów z zachowaniem, trener wraz z osobą odpowiedzialną za prowadzenie Akademii, na wniosek i/lub za zgodą rodzica mogą podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w zajęciach Akademii. Czas takiego zawieszenia każdorazowo ustalają trener i rodzice zawodnika.

§4

1. Podczas zajęć rodzice mogą przebywaćna trybunach lub wyznaczonych dla nich miejscach i obserwować postępy zawodnika.

2. W trakcie zajęć rodzice nie mogą kontaktować się z zawodnikami, celem nierozpraszania ich uwagi i koncentracji.
3. Rodzice, podczas zajęć, winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje trenera, sędziego oraz nie obrażać osób związanych z drużynami przeciwnymi Akademii.
4. Rodzice zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera. Wszystkie sugestie, problemy, wątpliwości o propozycję winny być
składane bezpośrednio i na osobności do trenera lub osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Akademii.
5. Rodzice zobowiązani są powiadamiać trenera o każdej nieobecności zawodnika na zajęciach.
6. Rodzic stwierdza, że zawodnik jest zdrowy i nie ma żadnych medycznych ograniczeń/przeciwwskazań do jego uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Akademię. Rodzic zobowiązany jest jednocześnie do poinformowania trenera o wszelkich znanych mu przeciwwskazaniach medycznych oraz zapewnienia ścisłej kontroli medycznej zawodnika, jak również do zagwarantowania przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich, wymaganych do trenowania piłki nożnej.
7. Rodzice zobowiązani są do przekazania Akademii niezbędnych danych kontaktowych, obejmujących co najmniej numer telefonu komórkowego do jednego z rodziców, adres e-mail oraz adres zamieszkania.

§ 5

1. Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu. Wszelkie zmiany obowiązującego harmonogramu zajęć będą przekazywane do wiadomości rodziców na stronie internetowej Akademii.
2. Akademia zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i terminu realizacji zajęć.
3. Czas trwania zajęć wynosi do 60 minut.
4. Liczba uczestników zajęć piłkarskich na jednego trenera nie może przekraczać 15 sób.
5. Zawodnik zostaje dopuszczony do uczestnictwa w zajęciach na podstawie podpisanych przez rodzica dokumentów:
a) Regulamin;
b) Deklaracja Członkowska;
c) Oświadczenia;
6. Rodzic przyprowadza zawodnika na zajęcia oraz odbiera go po zakończeniu zajęć.
7. Za indywidualne ubezpieczenie zawodnika, jak również jego bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz po zajęciach odpowiedzialność
ponoszą rodzice. Trener nie ma obowiązku czekać na rodzica dłużej niż 10 min. po zakończeniu treningu.
8. Zawodnicy zobowiązani są przychodzić na zajęcia co najmniej 10 min. przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
9. W przypadku nieobecności zawodnika na zajęciach, zajęcia przepadają.
10. Akademia zastrzega sobie prawo łączenia grup w przypadku małej ilości zawodników na zajęciach. Akademia zastrzega sobie prawo
odwołania zajęć z przyczyn od niej niezależnych. Wszelkie bieżące informacje dotyczące zmiany terminu zajęć bądź ich odwołania będą umieszczane na witrynie internetowej Akademii, w zakładce co najmniej 60 min. przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Odwołane treningi z powodu złych warunków pogodowych lub z powodu niedostępności sali, będą odpracowane w innym terminie. Zajęcia które nie odbyły się z powodu święta, przepadają.

§ 6.

1. Rodzice zobowiązują się do terminowego uiszczania opłat za zajęcia w Akademii.
2. Miesięczną opłatę w wysokości 150 /140 zł (Lublin / Łęczna ) należy wpłacać z góry do 10-ego danego miesiąca, wraz z właściwą adnotacją, na rachunek bankowy podany do informacji rodziców przy zapisywaniu zawodnika do Akademii. Opłata członkowska w okresie wakacyjnym, wolnym od zajęć wynosi 40 zł. 
3. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Akademii.
4. Dokonanie opłaty za zajęcia jest równoznaczne przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem Regulaminu.
5. Osoby zalegające z opłatami za udział w zajęciach dłużej niż 20 dni, bez wcześniejszych, indywidualnych uzgodnień z trenerem lub osobą odpowiedzialną za prowadzenie Akademii, będą automatycznie zawieszane w uczestnictwie w zajęciach, aż do momentu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
6. Osoba nieuczęszczająca na zajęcia przez 10 tygodni i nieopłacająca składek za zajęcia może zostać skreślona z listy zawodników.
7. W przypadku wystąpienia tymczasowego braku możliwości uiszczenia opłaty, istnieje możliwość odroczenia opłat celem stworzenia
zawodnikowi możliwości nieprzerwanego uczestnictwa w zajęciach. Skorzystanie z takiej możliwości wymaga wcześniejszego powiadomienia o zaistniałej sytuacji trenera lub osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Akademii, osobiście, drogą mailową lub telefoniczną. Wyjątkowo Akademia może odroczyć lub ustalić nowy termin zapłaty.
8. Nieobecność zawodnika na zajęciach nie stanowi podstawy zmniejszenia wysokości składki lub jej częściowego zwrotu względnie powtórzenia zajęć.
9. O całkowitej rezygnacji z zajęć należy powiadomić trenera lub osobę odpowiedzialną za prowadzenie Akademii. Rezygnacja powinna być zgłoszona co najmniej 1 miesiąc wcześniej.

§ 7

1. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są zachować porządek i czystość.
2. Podczas zajęć obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub innych niedozwolonych substancji.
3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu sportowego podczas zajęć Akademii zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.
4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu sportowego podczas zajęć Akademii obowiązane są do przestrzegania porządku
publicznego oraz zasad bezpieczeństwa.
5. Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, porządek publiczny lub zasady bezpieczeństwa będą usuwane z terenu obiektu sportowego.
6. Osoby niszczące urządzenia oraz sprzęt Akademii, jak również sprzęt znajdujący się w dyspozycji Akademii ponoszą materialną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.
7. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zdarzenia powstałe podczas zajęć wskutek zachowania zawodnika sprzecznego z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami fair-play i/lub zasadami współżycia społecznego.
8. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione podczas zajęć.

§ 8

1. Akademia zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu należy uważać za obowiązujące i wiążące od chwili ich publikacji na stronie internetowej Akademii.
3. Nieprzestrzeganie lub naruszanie postanowień niniejszego Regulaminu może stanowić podstawę wydalenia z Akademii.
4. Akademia ma prawo rozstrzygać wszelkie sprawy nieokreślone postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Napisz do nas

Telefon (+48) 532 997 665

Email info@akademiaonyszko.pl

Adres:

Stowarzyszenie Akademia Sportu Arkadiusz Onyszko

ul. W. Sieciecha 15

20-381 Lublin

Adres do korespondencji:

ul. Frazerów 3

20-209 Lublin